Pro organizace

Jste organizace a máte zájem spolupracovat při své činnosti s dobrovolníky?

Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat!

Co nabízíme?

Dobrovolnické centrum zdarma nabízí a zajišťuje spolupracujícím organizacím:

  • vyhledávání vhodných dobrovolníků pro danou dobrovolnickou činnost na Českokrumlovsku,
  • zajištění právních a administrativních náležitostí spojených se smluvním zajištěním dobrovolnické činnosti,
  • pojištění odpovědnosti dobrovolníků, 
  • zajišťění supervize dobrovolníků a jejich úvodní obecné proškolení (práva a povinnosti dobrovolníka, zákon o dobrovolnické službě, kodex dobrovolníka atd.),
  • pomoc s rozvojem konkrétních dobrovolnických programů,
  • propagaci dobrovolnictví a dobrovolnických programů.

Dotazník pro organizace

Cílem tohoto dotazníku je zmapovat potřeby a požadavky vaší organizace na dobrovolníky a získat prvotní informace pro vzájemnou spolupráci a usnadnění výběru dobrovolníků. Zároveň dotazník slouží jako podklad pro tvorbu portfolia organizace, podklad pro další jednání k upřesnění spolupráce a specifikace programu vč. podpisu dohody o spolupráci.

Vyplněný dotazník, prosíme, doručte na adresu: ICOS Český Krumlov, o.p.s. (Dobrovolnické centrum), 5. května 251, Plešivec, 381 01 Český Krumlov, nebo na e-mail: dobrovolnictvi@krumlov.cz

Po obdržení vyplněného dotazníku se vám v co nejkratším možném termínu ozveme.


Dohoda o spolupráci

Na tomto místě předkládáme vzor Dohody, kterou uzavíráme s partnerskými organizacemi. Jejím účelem je vymezit vzájemnou spolupráci Dobrovolnického centra (vysílající organizace) a partnerské organizace (přijímající organizace) při vyhledávání a zapojování dobrovolníků do partnerské organizace.

Jedná se o obecné vymezení spolupráce za účelem nastavení mechanismů a principů při výběru a zapojování dobrovolníků.

Na základě této dohody je při vytipování vhodných dobrovolníků vytvořena Smlouva mezi vysílající a přijímající organizací, která již specifikuje konkrétní podmínky pro daný dobrovolnický program, rozsah a popis činnosti, závazky obou smluvních stran dle dohodnutých podmínek. Podoba této smlouvy je již odvyslá od konkrétního programu a ujednání.

Průběžná zpětná vazba - formulář

Formulář slouží vysílající organizaci (ICOS, o.p.s.) pro získání průběžné zpětné vazby od přijímající organizace.

Vyplněný formulář můžete zaslat na email dobrovolnictvi@krumlov.cz.
 

Akce pro seniory na Českokrumlovsku:
Leden 2022
      1  2 
 3  4  5  6  7  8  9 
 11  12  13  14  15  16 
 18  19  21  22  23 
 25  26  27  28  29  30 
 31       
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz