Databáze služeb, aktivit a možností pro seniory v Českém Krumlově a okolí

 

DALŠÍ MOŽNOSTI PRO SENIORY, VÝHODY, SLEVY

Část "Další možnosti pro seniory" zahrnuje v databázi postupně doplňovaný přehled možností, jak se aktivně zapojit do dění okolo sebe. Mnozí senioři věnují svůj čas například dobrovolnické činnosti ve prospěch druhých, zájemci se mohou připojit i k organizování nejrůznějších aktivit v rámci seniorských klubů. Některé organizace pak nabízejí třeba nejrůznější mezigenerační aktivity typu výtvarných dílen pro prarodiče s vnoučaty apod.

Druhá část této sekce "Výhody, slevy" pak postupně mapuje možnosti slev, výhod, které nejrůznější programy, instituce či organizace nabízejí seniorům.

 

 

 

Dobrovolnická činnost ve prospěch druhých, mezigenerační setkávání

Název organizace/spolku/programu  Dobrovolnické centrum 
(ICOS Český Krumlov, o.p.s.)                                             
Popis předmětných aktivit

Dobrovolnické centrum zajišťuje a zprostředkovává dobrovolnickou výpomoc v nejrůznějších programech v regionu Českokrumlovska i Kaplicka. Dobrovolnické centrum spolupracuje s řadou dalších poskytovatelů sociálních služeb, školí dobrovolníky, zajišťuje a hradí jejich pojištění, slumvní zajištění činnosti, zprostředkovává odbornou nápomoc dobrovolníkům, atd. Z programů Dobrovolnického centra, které se týkají seniorů:

  • v domovech pro seniory
  • v nemocnici
  • Informační centrum pro seniory
  • doplněk k osobní asistenci pro seniory a zdravotně postižené
  • mezigenerační projekt setkávání dětí s klienty domova pro seniory
Více informací na webu: dobrovolnictvi.krumlov.cz

 

Název organizace/spolku/programu   Městská knihovna Český Krumlov
Popis předmětných aktivit

Pořádá výtvarné dílny a workshopy vhodné pro seniory se svými vnoučaty.

Více informací na webu: www.knih-ck.cz

 

Název organizace/spolku/programu   Dům dětí a mládeže Český Krumlov
Popis předmětných aktivit

Pořádá jazykové kurzy vhodné pro seniory se svými vnoučaty.

Více informací na webu:

www.ddmck.cz

 

Výhody, slevy pro seniory

Název organizace/spolku/programu   Městská knihovna Český Krumlov
Popis předmětných aktivit Provozuje donáškovou službu zapůjčených knih a poskytuje pro osoby nad 70 let či držitele průkazu ZTP registraci do knihovny zdarma.
Více informací na webu: www.knih-ck.cz

 

Název organizace/spolku/programu   Městské divadlo Český Krumlov
Popis předmětných aktivit Osoby starší 65 let mají nárok na slevu 25%. Senior se prokáže Občanským průkazem a v pokladně divadla obdrží průkazku, tzv.SENIORKARTU, která jej opravňuje k nákupu zlevněného vstupného. Seniorkartu předkládá spolu se vstupenkou při vstupu do divadelního sálu. Jednorázový poplatek za vydání karty je 100,-Kč.
Více informací na webu: www.divadlo.ckrumlov.cz/cz/divadlo_cesky_krumlov/

 

Název organizace/spolku/programu   Městský úřad Kaplice, Občanská komise
Popis předmětných aktivit Osobní blahopřání k narozeninám od 70 let vždy po pěti letech, 1x ročně zvýhodněné vstupné do kaplického kina 50%.
Kontakt: Pavlína Hanzalíková, úřednice oddělení matriky, tel.: 380 303 125, email: hanzalikova@mestokaplice.cz

 

Název organizace/spolku/programu   Obec Černá v Pošumaví
Popis předmětných aktivit Osobní blahopřání od 60 let věku každých pět let a 300,-Kč poukázka na nákup, od 80 let osobní blahopřání každý rok a 500,-Kč na nákup.
Kontakt:

tel.: 380 744 062

 

Název organizace/spolku/programu  Projekt SENIOR PAS - celorepublikové
Popis předmětných aktivit Projekt Senior Pas je unikátním projektem, jež je zaměřen na podporu lidí od padesáti let. Zapojení do projektu je zdarma a přináší ucelený a jednotný systém slev na služby a zboží od pěti do padesáti procent.
Více informací na webu: www.seniorpasy.cz/cs/slevy  

 

 

Zpět na úvodní stranu databáze

 

 

Databázi spravuje Poradenské informační centrum pro seniory.

Vznik a provoz centra finančně podporuje Jihočeský kraj.

 

 

Akce pro seniory na Českokrumlovsku:
Únor 2024
    1  2  3  4 
 5  6  7  8  9  10  11 
 12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25 
 26  27  28  29    
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz