Databáze služeb, aktivit a možností pro seniory v Českém Krumlově a okolí

 

POHYBOVÉ AKTIVITY

Pravidelná a přiměřená fyzická aktivita má blahodárný a posilující vliv na pohybový aparát i psychiku člověka. Může snižovat pravděpodobnost výskytu řady onemocnění.  V této sekci najdete postupně doplňovaný přehled spolků, organizací a programů, které v regionu nabízejí nejrůznější pohybové aktivity a akce pro seniory. A to jak aktivity typu organizovaných výletů, exkurzí, společných procházek, nejrůznějších cvičení, tak taneční kluby, sportovní aktivity i přehled hřišť určených pro aktivity seniorů.

 

 

Název organizace/spolku/programu  Informační centrum pro seniory - IC Senior
(ICOS Český Krumlov, o.p.s.)
Popis předmětných aktivit

Informační centrum pro seniory (IC Senior) připravuje širokou škálu aktivit, jednou z nich jsou i exkurze, výlety, zájezdy, procházky s výkladem, či Nordic walking. Chodí se nejen na pravidelné procházky po Českém Krumlově a okolí (tzv. Krumlovské zastavení – procházka s povídáním, výlety na Šumavu ad.), ale jezdí se i dál po celé České republice na jednodenní zájezdy. 
Další z pohybových aktivit, které již několik let připravují dobrovolníci z IC Senior, jsou country tance a kondiční cvičení. Obě cvičení se konají pravidelně jednou týdně v Nízkoprahovém klubu pro děti a mládež Bouda na sídlišti Špičák.

Kontakt: Františka Kuncová, vedoucí IC Senior, tel.: 608 866 388, email: infosenior@krumlov.cz

Název organizace/spolku/programu  Klub českých turistů START Český Krumlov z.s.
Popis předmětných aktivit

V každém týdnu a po celý rok pořádá čtyři akce: v úterý, ve čtvrtek, v sobotu (převážně výlety a vycházky pěší, ale i cyklistické a lyžařské) a ve středu nenáročné vycházky pro starší nebo i zdravotně oslabené členy a občany. Další formou činnosti jsou výlety zvláštními autobusy doplňované pěšími túrami. Každoročně se také pořádají vícedenní akce s náplní pěší, lyžařskou nebo cykloturistickou, zaměřené na poznání určité oblasti České republiky. Další činností klubu je akce na podporu handicapovaných občanů každý rok na konci tzv. Čtyřlístek.

Více informací na webu: www.krumlov-net.cz/kct/

Název organizace/spolku/programu  Městské kulturní zařízení Vyšší Brod
Popis předmětných aktivit

Pořádá exkurze, výlety, zájezdy pro vyšebrodské seniory.

Více informací na webu: www.ivyssibrod.cz/

Název organizace/spolku/programu 

Město Větřní - Klub seniorů
Popis předmětných aktivit Pořádá 2 velké zájezdy za rok (muzikály, exkurze).
Více informací na webu: www.obecvetrni.cz/index.php?page=klubduchodcu

Název organizace/spolku/programu  Městský úřad Kaplice, Občanská komise
Popis předmětných aktivit

Pořádá 1x ročně výlet pro seniory.

Kontakt: Pavlína Hanzalíková, úřednice oddělení matriky, tel.: 380 303 125, email: hanzalikova@mestokaplice.cz

Název organizace/spolku/programu  Obec Černá v Pošumaví
Popis předmětných aktivit Organizuje různé zájezdy (lázně, muzikály ad.).
Kontakt: tel.: 380 744 062

Název organizace/spolku/programu  Obec Loučovice - Senior klub
Popis předmětných aktivit

Loučovický Senior klub zahájil svou činnost teprve v roce 2018 (květen), i tak se ale může pochlubit širokou nabídkou volnočasových aktivit. Jednou z aktivit je i organizace jednodenních zájezdů pro místní seniory (pravidelně 2x do roka).
Pořádá také rehabilitační a rekondiční cvičení pro loučovické seniory.

Kontakt:

Pavla Vachová, kontaktní osoba, tel.: 601 349 663

Název organizace/spolku/programu  Seniorklub Přední Výtoň z.s.
Popis předmětných aktivit

Klub funguje od roku 2011 a nabízí každý měsíc nějakou akci. Co se týká sportu, pořádá soutěže v metané, či bowlingu.
Klub organizuje dvakrát do roka zájezd (exkurze v muzeích, památky ad.)

Název organizace/spolku/programu  Spolek aktivních seniorů v Kaplici
Popis předmětných aktivit

V roce 2018 pořádal již třetí ročník sportovních her seniorů. Zaměřuje se především na hru pétanque, ta je doplněná během nordic walking a zábavnými aktivitami (šipkování, hod na koš, do dálky). Nová aktivita je cvičení podle Dornovy metody v tanci. Proběhlo první setkání, akce se bude opakovat. Na každé schůzce spolku jsou zařazena jednoduchá relaxační cvičení. Co se týká pohybových aktivit, organizuje spolek turistické vycházky po stopách historie města a okolí, ty jsou doplněny výlety.

Kontakt: PaedDr Jitka Papežová, tel.: 722 561 206, email: papst@seznam.cz

Název organizace/spolku/programu  Senior klub, Sociální služby SOVY, o.p.s.
Popis předmětných aktivit

Tento klub nabízí celou řadu aktivit, které mají různé zaměření. Jeho návštěvníci se mohou účastnit například masáží, parafinových zábalů, ručních prací či posezení při hudbě, nebo kávě. Co se týká pohybových aktivit, mohou senioři z Českého Krumlova a blízkého okolí v rámci klubu navštívit například bowling v kájovském Konibaru.

Více informací na webu: www.sovyck.cz/html/article.php?language=cs&category=11

 

Hřiště pro starší

Město Kaplice

- venkovní posilovna v Městském parku, plánováno hřiště v Blansku (2018)

Český Krumlov, park Jelenka

- hřiště na pétanque …

Město Horní Planá

- na Hornoplánsku naleznu zájemci podél Stifterovy stezky rozcvičovadla na Nordic walking. To je speciální typ chůze, u které si pomáháte holemi. Aktivita je vhodná pro všechny věkové kategorie, má velmi pozitivní vliv na zdraví a zlepšuje fyzickou kondici více než klasická chůze bez holí.

 

Zpět na úvodní stranu databáze

 

 

Databázi spravuje Poradenské informační centrum pro seniory.

Vznik a provoz centra finančně podporuje Jihočeský kraj.

 

 

Akce pro seniory na Českokrumlovsku:
Únor 2024
    1  2  3  4 
 5  6  7  8  9  10  11 
 12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25 
 26  27  28  29    
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz