Databáze služeb, aktivit a možností pro seniory v Českém Krumlově a okolí

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

S postupným stárnutím populace, nárůstem starších lidí v důchodu či důchodovém věku a stále lepší zdravotní péči přibývá lidí, kteří tráví, mohou trávit či chtějí trávit svůj seniorský čas aktivně. Zejména pro ně jsou určeny jednotlivé sekce této databáze. Zároveň ale také přibývá starších lidí, kteří potřebují pomoc druhých. Těm může v některých případech pomoci například dobrovolnická činnost (o té například v sekci "Další možnosti..."), v mnoha jiných případech usnadňují či umožňují důstojný život seniorům nejrůznější sociální služby.

Ambicí této sekce není nabídnout kompletní přehled sociálních služeb v regionu, ale nabídnout zájemcům informace o některých vybraných sociálních službách, které v regionu seniorům pomáhají. Přednostně jsou zde uvedeny organizace a sociální služby organizací, které zároveň nabízejí i řadu doprovodných aktivit pro seniory a objevují se v této databázi i na jiném místě.

Aktualizovaný přehled sociálních služeb a organizací na Českokrumlovsku můžete pak najít na stránkách plánování sociálních služeb města Český Krumlov:   

http://www.socialnisluzbyck.cz/katalog-socialnich-sluzeb.html

 

Vybrané sociální služby v regionu pro seniory

Název sociální služby  Osobní asistence - ICOS Český Krumlov, o.p.s.
Krátký popis služby

Osobní asistence pomáhá osobám se sníženou soběstačností, ať už z důvodu zdravotního postižení či věku. Osobní asistence je terénní služba, která pomáhá lidem při činnostech, které nemůžou vykonávat samostatně, snažíme se rozvíjet jejich schopnosti a samostatnost a umožnit jim tak naplnit jejich životní potřeby, a tím žít plnohodnotným způsobem života v přirozeném prostředí - tedy nejčastěji doma, ale i všude tam, kde je potřeba.
Služba je zajišťována 7 dní v týdnu, v rozsahu dle individuálních potřeb klienta. 
Osobní asistenci poskytujeme v celém regionu Českokrumlovska a Kaplicka. 

Poskytovatel sociální služby ICOS Český Krumlov, o.p.s.                                                            
Více informací na webu: asistence.krumlov.cz

Název sociální služby  Pečovatelská služba, Odlehčovací služba, tísňová péče - SOVY, o.p.s.
Krátký popis služby

Pečovatelská služba je poskytována osobám, jejichž stav z důvodu snížené soběstačnosti vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Součástí služby je rozvoz obědů.
Odlehčovací služba je pobytová či ambulantní služba určená seniorům a zdravotně postiženým, o které je jinak pečováno v domácím prostředí, s cílem zastoupit pečujícího člena rodiny a umožnit mu nezbytný odpočinek a čas pro regeneraci sil. Tísňová péče - služba zajišťující systém tísňového volání poskytuje pomoc lidem, kteří jsou v důsledku nemoci, vysokého věku, postižení nebo zdravotních obtíží a sociální osamělosti trvale či přechodně znevýhodněni.

Poskytovatel sociální služby  Sociální služby SOVY, o.p.s.                                                      
Více informací na webu: dpskrumlov.cz

Název sociální služby  Domovy pro seniory
Krátký popis služby

Domov důchodců Horní Planá (zařízení Jihočeského kraje)
Domov pro seniory Kaplice (zařízení Jihočeského kraje)
Domov pro seniory Wágnerka (soukromé zařízení Czech One Prague s.r.o.)

Více informací na webu: ddhplana.cz, domovkaplice.cz, wagnerka.cz                                                      

Název sociální služby  Pečovatelská služba při Charitě Kaplice
Krátký popis služby Pečovatelská služba zajišťována zejména v Kaplickém regionu.                 
Poskytovatel sociální služby  Charita Kaplice                                                    
Více informací na webu: kaplice.charita.cz

Název sociální služby  Bezplatná poradna mezi paragrafy - ICOS Český Krumlov, o.p.s.
Krátký popis služby

Bezplatná sociální a právní poradna určená i pro seniory. Poradna poskytuje poradenství v oblasti dluhů, bydlení, pracovního, správního práva, sociálního systému, ochrany spotřebitele ad. Zároveň je oprávněna podávat za klienty i návrhy na oddlužení. Poradna funguje v regionu na pobočkách v Českém Krumlově, Kaplici a ve Větřní.

Poskytovatel sociální služby ICOS Český Krumlov, o.p.s.                                                            
Více informací na webu: poradna.krumlov.cz

Název sociální služby  Agentura domácí zdravotní péče
Krátký popis služby

Poskytuje služby klientům, kteří se ocitli v nepříznivé zdravotní, či sociální situaci. Tyto služby realizuje v jejich domácím prostředí, kam dochází zdravotní sestra.

 Více informací na webu: zde                                                         

Další sociální služby najdete například v katalogu sociálních služeb na Českokrumlovsku.

 

 

 

Zpět na úvodní stranu databáze

 

Databázi spravuje Poradenské informační centrum pro seniory.

Vznik a provoz centra finančně podporuje Jihočeský kraj.

 

 

Akce pro seniory na Českokrumlovsku:
Duben 2024
 1  2  3  4  5  6  7 
 8  9  10  11  12  13  14 
 15  16  17  18  19  20  21 
 22  23  24  25  26  27  28 
 29  30      
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz